HJEMOM OSSBÅT OG UTSTYRLOGGBOKENTURBREVGJESTEBOK • TA KONTAKT • LINKERTAKK TIL

SPONSORER

nks_logo mi_logo

Du kan kontakte oss på følgende måter:

Satelittelefon til Hurra!: +8816 2143 7817
Send en gratis tekstmelding til satelittelefonen vår ved å klikke her. Husk å skrive inn de siste 8 sifrene.

Åse Britt Hovdegard mobil: +47 916 04 220

Lars Ferdinand Bergersen mobil: +47 917 19 610

Mail til Hurra!: hurra@hurratur.no

Vår kontakt hjemme i Norge er Gunn Tove Hovdegard.
Mobil: +47 900 91 595 Mail: gnv@storebrand.no

Radiokontakt:

Hurra! har kallesignal LJ 8329 (Lima, Juliett) MMSI 257 647 880

Vi har både VHF og SSB radio ombord, og for de maritime frekvensene gjelder kallesignalet LJ 8329 også for SSB radioen.

Vi har også en midlertidig amatørlisens for SSB radioen fra Post og Teletilsynet. Kallesignalet på amatørradio båndet er: LA7ZZ/MM